Când Orientul vine la tine

„The mysterious is always attractive. People will always follow a vail.”- Bede Jarrett

Precum Orientul care ne face să visăm la poveștile frumoase din 1001 de Nopți, la fel ne trezește un parfum simțurile și ne poartă pe aripi misterioase până în Dubai. Parfumurile orientale sunt învăluite în mister și povestesc despre timpuri de mult apuse, despre legende sau despre femei frumoase, despre modernitate și despre miresme intense. Oamenii au cinci simțuri, iar unul dintre cele mai importante este mirosul, pentru că ne ghidează în permanență și ne face să descoperim lucruri minunate. 

Parfumurile au fost dintotdeauna privite ca un element deosebit, un element definitoriu în toaleta unei femei, de aceea pot fi considerate o adevărată artă pentru că producerea unui parfum, a unui blend din uleiuri esențiale este ceva absolut deosebit. Atunci când intri în contact cu ele, vei rămâne captivat de mirosurile care se vor impregna în pielea ta și te vor transpune într-o lume a mirosurilor din trecut, dar presărată cu savoarea modernității. De la nuanțe subtile de trandafir sau iasomie, de la mosc, cafea sau cardamom, ambră, vanilie și șofran, parfumurile Casei Sterling din Dubai reprezentate în Cluj de Stelline by Marab Perfumery îți povestesc ceva frumos, ceva demn de explorat, îți povestesc despre frumusețea orientală, despre mistere și te provoacă să le descoperi secretele. Ceea ce vei remarca încă din prima clipă este designul unic și extravagant, care se potrivește absolut perfect cu originea acestor parfumuri.

După cum îți spuneam, Parfumurile Casei Sterling sunt inspirate din 1001 de Nopți, dar se remarcă și influențele din parfumeria franțuzească de lux, reușind practic să reinventeze această artă. Cele patru brand-uri consacrate sunt ARMAF, SALVEZZA, TAYIIB  și HAMIDI. Am avut ocazia să mă răsfăț cu mai multe sortimente de parfumuri, să le testez și să îl aleg pe cel care mie mi se potrivește cel mai bine și care reflectă cel mai bine personalitatea mea. Și pentru că nu puteam să îți povestesc despre ele în alt fel, am selectat câteva și le-am luat într-o poveste exploratorie prin natură.  

Alia este un parfum gurmand, dar în același timp foarte echilibrat și l-aș putea încadra ca fiind perfect pentru o persoană tânără, dar care dorește să atragă privirile celor din jur. Deși notele sunt spicy, acestea se îmbină absolut armonios cu notele florale. 

Velvet Oud se remarcă prin intensitate, prin notele de citrice de la început care se transformă în contact cu pielea în ceva mult mai profund. Ești învăluit pe loc după câteva minute de o mireasmă de scorțișoară, mosc și ierburi aromatice.

Opulent Musk este definiția notelor puternice. Pregnant, sălbatic și extravagant acest parfum te va scoate din anonimat dacă ești adeptul notelor condimentate. Se remarcă notele de mosc, cedru și santal cu o ușoară înclinație către notele florale.

Club de Nuit- Women este alegera mea, pentru că m-a vrăjit de prima dată. În momentul în care l-am încercat am rămas surprinsă de notele subtile de dulceață, fără a fi însă greu, este un parfum fresh. Te ademenește într-o stare de bine, de descoperire, te transpune într-o lume în care te vei simți regină. Este un parfum pentru femei puternice care se respectă.

Si deși mă gândeam că el va alege Club de Nuit Intense Man by Amaf, care mie mi-a plăcut datorită notelor distincte de citrice, mere și coacăze negre, trandafir și iasomie, el a ales De La Marque Brune – Armaf, o combinație absolut spectaculoasă cu note de cedru, vanilie și ambră și pe care, îți mărturisesc ție, l-am încercat de câteva ori pentru că îmi place și pentru că este pur și simplu spectaculos.

Opulance este un parfum tipic masculin cu note care îmi amintesc de brad, scorțișoară, un miros puternic care îți oferă o alură de vedetă, de aceea am și ales să-i ofer un set-up care să exprime cât mai bine notele subtile de brad, lemn, ambră și mosc.

Qaa`Ed by Lattafa este misterios, ispititor cu un miros puternic de ambră și mosc, cu plante aromatice precum cimbru și cu o notă de vanilie pe final care se dovedește a fi punctul culminant pentru un parfum destinat sexului puternic.

Nu m-am gândit nici un moment ce va însemna să îți povestesc ție despre experiența mea cu parfumurile, pentru că a fost una senzorială absolută. Este interesant cum putem să facem diferența între atâtea miresme și să reușim să alegem ceea ce este potrivit pentru noi. Am descoperit Stelline By Marab Parfumery și îți recomand cu încredere să îți faci timp pentru o sesiune de testare. Sunt sigură că vei găsi ceea ce cauți, mai ales dacă îți dorești ceva deosebit, așa cum ești chiar tu.

Poți descoperi cu ușurință misterul parfumurilor din Dubai accesând pagina de Facebook Stelline By Marab Parfumery

***

Like the Orient that makes us dream of the beautiful 1001 Nights stories, a perfume has the ability to wake our senses and carry us on mysterious wings all to way to Dubai. Oriental fragrances are covered in mystery and tell about old times and old tales, about legends or beautiful women, about modernity and intense scents. People have five senses, and one of the most important is the smell, because it always guides us and makes us discover wonderful things.

Fragrances have always been seen as a special element, a defining element in a woman’s toilet, and can therefore be considered a true art because the production of a perfume, a blend of essential oils, is something absolutely special. When you come in contact with them, you will be captivated by the smells that will be impregnated in your skin and will translate you into a world of odors from the past but sprinkled with the flavor of modernity. From subtle notes of rose or jasmine, from musk, coffee or cardamom, amber, vanilla and saffron, the perfumes of Sterling House in Dubai, represented in Cluj by Stelline by Marab Perfumery, tell you something beautiful, something worthy of exploration, they tell you about oriental beauty and mysteries, and challenge you to discover their secrets. What you’ll notice from the very first moment is the unique and extravagant design that fits perfectly with the origin of these perfumes. Sterling’s perfumes are inspired by 1001 Nights, but the influences from the French luxury perfumes are also noticeable. The four established brands are ARMAF, SALVEZZA, TAYIIB and HAMIDI. I had the opportunity to indulge myself with more perfumes, to test them and to choose the one that suits me best and which best reflects my personality. And because I could not tell you about them in a different way, I selected a few and took them into an exploratory story through nature.

Alia is a gourmet fragrance, but at the same time very balanced and I can fit it as perfect for a young person but who wants to attract the attention of others. Although the notes are spicy, they blend perfectly with the floral notes.

Velvet Oud is remarkable in intensity, through citrus notes from the beginning that turn into contact with the skin in something much deeper. You are surrounded by a scent of cinnamon, musk and aromatic herbs. It’s perfect for a strong personality.

Opulent Musk is the definition of strong notes. With this pregnant, savage and extravagant fragrance you will be no longer anonymous if you are the adept of spicy notes. Note the notes of musk, cedar and sandalwood with a slight inclination to the floral notes.

Club de Nuit- Women is my choice, because it charmed me from the first time. The moment I tried it, I was surprised by the subtle notes of sweetness, but without being heavy, it is a fresh scent. Lures you in a state of well-being, discovery, transposes you into a world in which you will feel queen. It is a strong and respectable woman’s fragrance.

And although I thought he would choose Club Nuit Intense Man by Amaf, which I liked because of the distinct notes of citrus, apples and blackcurrants, rose and jasmine, he chose De La Marque Brune – Armaf, an absolute combination with notes of cedar, vanilla and amber and which, I confess to you, I tried it several times because I love it and because it is simply spectacular.

Opulance is a typical male fragrance with notes that remind me of fir, cinnamon, a strong smell that makes you a star, so I chose to give it a set-up that best expresses these subtle notes of fir, wood, amber and musk. 

Qaa`Ed by Lattafa is mysterious, tempting with a strong smell of amber and musk, with herbs like savory and a vanilla note on the end that proves to be the highlight for a strong sex fragrance. I did not think for a moment what would mean telling you about my experience with perfumes, because it was an absolute sensory one. It’s exciting how we can make the difference between so many fragrances and manage to choose what is right for us. I discovered Stelline By Marab Parfumery and I strongly recommend you to take time for a test session. I’m sure you will find what you are looking for, especially if you want something special, just as you are.

Related Posts with Thumbnails
November 25th, 2017

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*