Despre cuvinte și licori magice – Gramma Wines

“Wine is one of the most civilized things in the world and one of the most natural things of the world that has been brought to the greatest perfection, and it offers a greater range for enjoyment and appreciation than, possibly, any other purely sensory thing.” ― Ernest Hemingway 

O experiență unică pune bazele unor amintiri trăite alături de oameni deosebiți. Momentele speciale merită povestite, pentru ca cei ce le aud să aibă senzația că le trăiesc, chiar dacă nu au fost acolo. După cum spunea Ernest Hemingway, vinul este acel lucru natural adus la stadiul de perfecțiune, dar și cel care oferă o experiență senzorială absolut unică. Menirea lui este să ne transpună într-o lume de poveste unde cuvântul este rege, iar conversațiile se nasc ușor și fără piedici.

Am avut deosebita plăcere să vizităm un loc frumos care ne va rămâne în suflet. La invitația lui Casian Popa, fondator și trainer Snoblesse.ro și a familiei Olteanu, am parcurs o călătorie inițiatică în tainele vinurilor Gramma. Un experiment mai mult decât interesant cu puternice ecouri pozitive. Am descoperit o lume interesantă, o tradiție, o familie deosebită și o istorie frumoasă în spatele acestor vinuri și am înțeles de ce acest vin poate fi numit vinul conversației. 

Am să încep povestea acestor vinuri extraordinare și voi trece prin câteva aspecte istorice despre familia care a fondat crama. Povestea începe în 1992, când familia Olteanu a părăsit capitala pentru a se stabili la Iași și pentru a înfința câțiva ani mai târziu aici pe dealurile Vișanului acest loc minunat, de poveste. Nu a fost ușor, dar au lucrat mult și au reușit să realizeze ceva absolut extraordinar, un loc care va rămâne aici pentru a continua tradiția inițiată de ei. În 2005, familia Olteanu a accesat fondurile SAPARD pentru construirea cramei, urmând modelul cramelor din sudul Franței. De aici, a început o poveste, desigur cu suișuri și coborâșuri, cu momente frumoase și critice specifice acestui domeniu.

Alături de Marian Olteanu la o plimbare și o poveste prin vie

Cele trei soiuri cultivate, Feteasca Albă, Feteasca Regală și mult apreciatul Aligoté au reușit să se impună pe piața vinurilor autohtone, dar Gramma a mers și peste hotare, reușind chiar să câștige în anul 2013 un important premiu, medialia de aur la BestWine 2013 tocmai în Japonia chiar cu Aligoté. Este de altfel un vin cu adevărat impresionant cu arome proaspete de citrice, este mineral dar și delicat și îți aduce aminte de iarba proaspăt cosită. Te trimite cu gândul undeva departe spre o livadă unde să te bucuri, la un picnic alături de prieteni, de acest vin minunat.

Cuveé Vişan, minunea rezultată din mâini pricepute este fără doar și poate un element definitoriu al vinurilor Gramma. Anul 2010, care a fost un an problematic  pentru producția de struguri, dar a dat naștere unui vin minunat, rezultat parcă drintr-o voință superioară, tocmai pentru a redresa pierderea. Iarna grea, ploile îndelungate și valul de căldură din luna august a acelui an a fost devastatoare, astfel că cele trei soiuri nu au putut fi vinificate separat și s-a ales realizarea unui singur vin obținut din Fetească Regală, Fetească Albă şi Aligoté și care avea să devină un rezultat spectaculos: Cuveé Vişan.

Pe lângă vinurile albe care au reușit să mă impresioneze din primele clipe mă declar îndrăgostită iremediabil de Cuveé Vişan – Rose pentru că parfumul său a reușit să îmi trezească simțurile și să mă facă să visez cu ochii deschiși către vacanță. Și vreau să mă crezi că atunci când am să plec în vacanță o voi face împreună cu acest vin minunat. Vreau să închizi ochii și te gândești că ai acum alături de tine un pahar din această licoare minunată, vreau să te gândești la nuanțe subtile de frăguțe și căpșuni, vreau să vizualizezi o culoare absolut superbă și plină. 

Gama completă a cramei Gramma este formată din următoarele etichete:  Fetească Albă,  Aligoté, Fetească Regală, Cuveé Vişan, Cuveé Vişan – Rose, Cuveé Vişan Rose – Magnum, Cuveé Vişan Roșu, Metaph Alb, Metaph Rose, Metaph Roșu, Epic, Liric, Dramatic, Ydilic.

Eticheta realizata de Horatiu Malaele pentru Gramma

Gama completa Gramma

Închei cu un citat care face parte din cartea mea de suflet, pentru că se referă la amintiri și cred că aici la Gramma am creat un album frumos pe care nu îl vom uita, am cunoscut oameni speciali pe care îi prețuim și cărora le dorim ca vinurile lor să ajungă cât mai departe: …„After all these are not the memoirs of an empress, nor of a queen. These are memoirs of another kind.”

I.B.

***

A unique experience is the basis for some memories among special people. Special moments deserve to be told, so that those who hear them feel that they live those stories, even if they were not there. As Ernest Hemingway said, wine is the natural thing brought to the stage of perfection, but also the one that offers an absolutely unique sensory experience. His purpose is to translate us into a world of story where the word is king, and conversations are born easily and without hindrance.

We had the great pleasure to visit this beautiful, perfect place that will remain in our heart. At the invitation of Casian Popa, founder and trainer of Snoblesse.ro and of the Olteanu family, we traveled this perfect journey to meet the Gramma wines. An experiment more than exciting with strong positive echoes. We have discovered an interesting world, a tradition, a great family and a beautiful history behind these wines, and I understand why this wine can be called the wine of the conversation.

The three varieties, Feteasca Albă, Feteasca Regală and the much appreciated Aligoté succeeded  on the domestic wine market, but Gramma went abroad, even succeeding in 2013 to win an important prize, the gold medal at BestWine 2013 just in Japan  with Aligoté. It is also a truly impressive wine with fresh citrus flavors, it is mineral and delicate and reminds you of freshly mown grass. It sends you somewhere far away to a mead where you can enjoy a wonderful picnic with friends.

Because I want to tell you about these extraordinary wines I will go through some historical aspects about the family that founded the wine cellar. The story begins in 1992 when the Olteanu family left the capital to settle in Iaşi and to found a few years later here on the hills of Visan this perfect lace. It was not easy but they worked and managed to accomplish something absolutely extraordinary, a place that will stay here to continue the tradition started by them. In 2005, the Olteanu family accessed SAPARD funds for the creation of the wine cellar, following the model of those in southern France. From here on, started a story, with ups and downs with beautiful  and critical moments specific for this kind of business.

Cuveé Vişan, the perfect result of well prepared hands is no more than a defining element of Gramma wines. The year 2010, which was a problematic year for grape production, gave rise to this wonderful wine,almost as an result of a superior will, precisely to redress the loss. The heavy winter, the heavy rains and the heat wave in August of that year were devastating, so that the three varieties could not be separately vinified and it was chosen to make one wine made from Fetească Regală, Fetească Albă and Aligoté, becomes a spectacular result: Cuveé Vişan.

Besides the white wines that managed to impress me in the first few moments, I declare my love to Cuveé Vişan – Rose because its perfume managed to awaken my senses and make me dream about the holidays. And I want you to believe that when I go on holiday I will do it with this wonderful wine. I want you to close your eyes and think that you have a glass of this wonderful wine next to you, I want you to think of subtle shades of nice and strawberry, I want you to see an absolutely gorgeous and full color.

The full range of the Gramma wine cellar consists of the following labels::  Fetească Albă,  Aligoté, Fetească Regală, Cuveé Vişan, Cuveé Vişan – Rose, Cuveé Vişan Rose – Magnum, Cuveé Vişan Roșu, Metaph Alb, Metaph Rose, Metaph Roșu, Epic, Liric, Dramatic, Ydilic.

Ending with a quote that is part of my soul book because it refers to memories and I think here at Gramma we created a beautiful album that we will not forget, we met special people whom we cherish and whom we want to bring their wines as far as possible:…„After all these are not the memoirs of an empress, nor of a queen. These are memoirs of another kind.”

Related Posts with Thumbnails
June 11th, 2018

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*