Wine & Moments

“The discovery of a wine is of greater moment than the discovery of a constellation. The universe is too full of stars.”  Benjamin Franklin

Cu aproximativ o lună în urmă participam la ceea ce avea să fie ultima întâlnire în afara mediului online a iubitorilor de vin. Degustarea vinurilor Collefrisio avea să ne adune și să ne pregătească pentru ceea ce a urmat, o lungă perioadă de stat în casă, având totuși posibilitatea să ne bucurăm de vinurile preferate. Gazda serii, Herbert Szasz sau după cum este cunoscut în lumea vinurilor, WineHunter, ne-a prezentat într-o manieră absolut relaxată și ușoară secretele din spatele vinurilor Collefrisio. Deși la acest eveniment trebuiau să fie prezenți importatorul oficial al vinurilor în România, Tito Galanti, dar și unul dintre vinificatorii cramei Collefrisio, Antonio Patricelli, situația actuală nu a permis acest lucru. Ne-am bucurat la finalul frumoasei seri și de un salut transmis de către Antonio, prin intermediul tehnologiei moderne, către toți cei prezenți.  

Herbert este o adevărată prezență, iar experiența sa în domeniu se observă prin modalitatea de explicare, de a oferi informațiile necesare, fără a intra în detalii prea tehnice, dar suficiente pentru ca fiecare din cei prezenți să poată înțelege povestea vinurilor, din vie și până la licoarea minunată din pahare. De asemenea și locația este absolut potrivită pentru aceste degustări, Old Town Bar & Prosciutteria se remarcă printr-un aer special care te introduce în atmosfera plăcută a degustărilor de vin. 

Podgoria Collefrisio a luat naștere într-o zonă cunoscută pentru cultura vinului, în regiunea Abruzzo, chiar pe dealurile Frisei în provincia Chieti, având un context geografic extrem de favorabil cu influențe din partea montană și dinspre mare, obținând astfel un climat ideal pentru vie și pentru struguri, pentru că, știm foarte bine, calitatea începe din vie. Collefrisio se află în momentul de față la a treia generație de vinificatori ai cramei, Amedeo De Luca  și Antonio Patricelli.

 

Degustarea a cuprins 5 vinuri minunate, 5 vinuri care ne șoptesc o poveste și care ne fac să ne îndrăgostim iremediabil de ele. Seara a debutat cu Collefrisio Vignaquadra Pecorino, un vin obținut din 100% Pecorino.  Vinul se remarcă prin culoare frumoasă galben pai, note puternice de ceai verde și piersică, este bine echilibrat cu un post gust persistent. Seara a continuat cu următorul vin alb, Collefrisio Confronto Bianco, un cupaj obținut din Pinot Grigio și Pecorino.  Note subtile de mere, banane, mușețel și dud, dar cu o aciditate bine echilibrată. A urmat tranziția spre vinurile roșii, iar papilele noastre s-au desfătat cu Apassimento,  un cupaj obținut din 60% Montepulciano d`Abruzzo, 20% Sangiovese și 20% Merlot – trei soiuri care desfășoară acest dans de dragoste într-un cupaj minunat. S-e remarcă la acest vin culoarea roșie rubinie intensă, note persistente de cireșe coapte, amarena și prune, pe final având note ușor picante.  Am rămas în zona vinurilor roșii cu Collefrisio In & Out. Obținut din 100% Montepulciano d`Abruzzo, este un vin elegant, catifelat și cu un post gust persistent, cu note subtile de fructe roșii, rodii coapte și note picante pe final. Seara s-a încheiat cu un vin special, Collefrisio Sotto Sopra, un vin dulce, tradițional în zona Abruzzo, un vin obținut din  Montepulciano d`Abruzzo dar căruia i se adaugă, lichior de vișine, fiind totodată un vin care se servește rece. 

Momentele frumoase sunt întotdeauna însoțite de vinuri alese. În contextul actual în care Italia se confruntă cu această situație absolut dramatică, dorim să le mulțumim tuturor prietenilor din Italia din lumea minunată a vinului pentru ospitalitatea de care au dat dovadă față de noi și le dorim să depășească cu bine aceste momente. Din partea noastră putem să îi ajutăm cu promovarea vinurilor pe care le-am îndrăgit și a căror poveste o prezentăm de fiecare dată cu drag.

Winurile Collefrisio le puteți achiziționa în țară prin WineHunter.

 

***

English version

About a month ago I was attending what was to be the last meeting outside the online environment of us, the wine lovers. The wine tasting of Collefrisio brought us together and prepared us for what was to come, a long time at home, where we would also have the opportunity to our favorite wines.

The host of the  beautiful evening was Herbert Szasz or as he is known in the world of wines, WineHunter. He presented in an absolutely relaxed and easy way the secrets behind the Collefrisio wines. Although this event had to be attended by the official wine importer in Romania, Tito Galanti, but also by one of the winemakers of the Collefrisio winery, Antonio Patricelli, the current situation did not allow this. We enjoyed at the end of the beautiful evening a greeting sent by Antonio to everyone present. 

Herbert is a real presence, and his experience in the field is observed by the way of explaining and providing the necessary information, without going too technical, but enough for everyone present to understand the story of  the wines, from the vineyard up to to the wonderful liquor in the glasses. Also the location is absolutely suitable for these tastings, Old Town Bar & Prosciutteria is noted for its apperance that introduces you to the pleasant atmosphere of wine tastings.

The Collefrisio vineyard was born in an area known for wine culture, in the Abruzzo region, on the Frisei hills in the province of Chieti, having an extremely favorable geographical context with influences from the mountain and from the sea, thus obtaining an ideal climate for wine and for grapes, because, we know very well, the quality starts from the vineyard. Collefrisio is currently in the third generation of winemakers, Amedeo De Luca and Antonio Patricelli

The tasting included 5 wonderful wines, 5 wines that whisper a story and make us fall in love with them. The evening debuted with Collefrisio Vignaquadra Pecorino, a wine made from 100% Pecorino. The wine is noted for its beautiful yellow straw color, strong notes of green tea and peach, it is well balanced with a persistent aftertaste. The evening continued with the next white wine, Collefrisio Confronto Bianco, a blend obtained from Pinot Grigio and Pecorino. Subtle notes of apples, bananas, chamomile and mulberry, but with a well-balanced acidity. The transition to red wines followed, and our taste buds were entertained with Apassimento, obtained from 60% Montepulciano d`Abruzzo, 20% Sangiovese and 20% Merlot – three varieties that carry out this love dance in a wonderful blend. The wine has an intense ruby ​​red color, persistent notes of ripe cherries and plum, with slightly spicy notes on the end. We stayed in the red wine zone with Collefrisio In & Out. Made from 100% Montepulciano d`Abruzzo, it is an elegant wine, soft and with a persistent aftertaste, with subtle notes of red fruits, ripe fruit and spicy notes on the end. The evening ended with a special wine, Collefrisio Sotto Sopra, a sweet wine, traditional in the Abruzzo area, a wine obtained from Montepulciano d`Abruzzo but to which it is added, cherry liqueur, being a wine that is to be served cold.

Beautiful moments are always accompanied by selected wines. In the current context in which Italy faces this absolutely dramatic situation, we would like to thank all the friends of Italy in the wonderful world of wine for their hospitality they have shown towards us and we wish them to overcome these moments well. From our side we can help them with the promotion of the wines we loved and whose story we present with pleasure every time.

By Y.Bocu

Related Posts with Thumbnails

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*